Sözlü Tercüme

Hukuki Sözlü Çeviri

Hukuki sözlü çeviri, hukukla ilgili işlemlerin veya faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir mahkeme odası veya bir avukat ofisi gibi yasal bir ortamda gerçekleşir. Sözlü çevirmenler bu önemli durumda söylenenlerin net bir şekilde anlaşılması için çevirilerini konuşmacının akabinde kısa cümleler halinde yaparlar. Bu tür çevirilerde hedef ve kaynak dildeki yetkinliğine ek olarak sözlü çevirmenlerinin hukuk ve mahkeme protokolü hakkında çok iyi bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Noter yeminli sözlü tercüme ise hukuk alanında uzman, noter tarafından yemin zaptı alınmış tercümanlarımız tarafından gerçekleşir. Sıklıkla vekaletname, muvafakatname ve kira kontratı belgeleri için noter yeminli sözlü tercümeye ihtiyaç duyulur.

Ticari Sözlü Çeviriler

Ticari sözlü çeviri, sözlü çevirmenin konuşmacıyı dinlediği ve ardından dinleyicilerin anlaması için konuşulanları dinleyicilerin diline aktaran bir çeviri hizmetidir. Bu tür bir çalışmada ticari sözlü çevirmen, konuşmacı ile dinleyici (ya da dinleyiciler) arasında bir arabulucu görevi görür. Her iki dil yönünde de çeviri yapması gereklidir.

Ticari Sözlü Çeviriler genellikle aşağıdaki alanlarda kullanılır:

  • İş Görüşmeleri (B2B toplantılar, iş yemekleri vb.)
  • Fabrika Turları
  • Uluslararası Fuarlar
  • Ev/Ofis inceleme

Medikal Sözlü Çeviriler

Bu, sözlü çevirmenin konuşmacıyı dinlediği ve kısa bir süre sonra yüz yüze tercüme yaptığı küçük gruplar için en iyi çözümdür. Medikal sözlü çevirmen konuşmacı ve dinleyici (ya da dinleyiciler) arasında bir arabulucu görevi görür. Her iki dil yönünde de çeviri yapması gerekir.

Fısıltı Çevirisi

Fısıltı çevirisi, devam eden karşılıklı sohbet, toplantı veya konuşma içeriğinin alıcının kulağına fısıldanmasını içeren bir tekniktir. Bu tür çalışmalarda sözlü çevirmen, dinleyiciye yakın bir yerde bulunur ve konuşmacı(lar) konuşmalarına devam ederken konuşmaların çevirisini dinleyicinin kulağına fısıldayarak yapar. Bu durumda sözlü çevirmen, kelimesi kelimesine çeviri yapmaktan ziyade söylenenlerin doğru bir özetini sunar. Bu yalnızca tek bir dinleyicinin sözlü çeviriye ihtiyaç duyması halinde talep edilebilecek bir çalışma türüdür.

Sözlü Tercümeye mi İhtiyacınız Var?